KOBİ REHBERLİK VE
TEKNİK DANIŞMANLIK SİSTEMİ

KOBİ REHBERİ KOBİ’lere işletme analizi, strateji geliştirme,
proje hazırlama, proje yürütme konularında rehberlik
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilecek kişi

TEKNİK DANIŞMAN Finansman, uluslararasılaşma,
teknoloji/yenilik/ dijitalleşme ve büyüme alanlarında
KOBİ’lerin ihtiyacına ve sorununa özgü danışmanlık hizmeti
sunmak üzere yetkilendirilecek kişi
Yükleniyor...